Voor een democratisch realistisch beleid voor
Duurzaamheid, Energie, Milieu en Klimaatbeleid

Doel

De stichting heeft als doel:

Aanleiding

De directe aanleiding voor het oprichten van de stichting was de rechtszaak van milieudefensie tegen Shell waarin geëist wordt dat Shell niet alleen zijn eigen CO2 uitstoot verlaagt, maar ook die van zijn klanten, en dat met maar liefst 45 procent (in 2030, t.o.v. 2019). Milieudefensie is door de rechter in het gelijk gesteld, maar er volgt een hoger beroep.
In deze zaak zitten twee aspecten besloten, het niet-democratische; een rechter beslist in een zaak die democratisch, dus door de regering, de 2e en 1e kamer besloten zou moeten worden, en dan niet voor één geselecteerd bedrijf, maar voor de gehele industrie. Het tweede aspect is een technische; namelijk dat een CO2 reductie zeker wenselijk is, maar dat een zo sterke reductie op zo korte termijn niet alleen niet haalbaar is vanuit kosten-oogpunt, maar ook technisch niet uitvoerbaar is.

Werkwijze

De stichting democraten voor duurzaamheid beoogt zijn doelen te bereiken op de volgende manieren:

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat voorlopig uit de volgende personen:

Het bestuur van de stichting (zonder winstoogmerk) is onbezoldigd.

Deelnemen

Ben je geïnteresseerd in de activiteiten van de stichting, en sta je achter de doelstellingen?
Je kunt
deelnemen, natuurlijk kun je de stichting financieel steunen, maar ook kun je je opgeven als deelnemer. Als deelnemer wordt je op de hoogte gehouden van de activiteiten van de stichting, onderzoeksresultaten en nieuwe publicaties.

Gaat je interesse nog dieper, heb je kennis van techniek, energiesystemen of de economische systemen daarachter? Dan kunnen we waarschijnlijk je hulp gebruiken!
Je kunt misschien informatie verzamelen, berekeningen maken of die van anderen controleren, of in klare taal opschrijven van de bevindingen en conclusies van de onderzoeken die de stichting uitvoert!


KvK-nummer: 87170809 , RSIN: 864224473