Voor een democratisch realistisch beleid voor
Duurzaamheid, Energie, Milieu en Klimaatbeleid

Nieuw op de website:

Inleiding
Gooi nooit je oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt. Om te voorkomen dat er problemen ontstaan door plotselinge tekorten of onverwacht koud weer, mag bestaande energie-infrastructuur zoals bijvoorbeeld kolen- of gascentrales of lokale gasnetten pas worden gesloopt als er alternatieve infrastructuur is aangelegd. Een alternatieve infrastructuur die onder alle condities voldoende is, dus ook bij een strenge winter die drie weken duurt. Zo wordt ook het draagvlak voor de energietransitie behouden.

De klimaatambities worden (door overheden en klimaat-organisaties) steeds opgehoogd, bijvoorbeeld 55% vermindering van CO2 uitstoot in 2030. Of dat maatschappelijk en technisch haalbaar is, wordt niet onderzocht. Onze elektriciteit, ons vervoer, onze verwarming, landbouw en industrie zijn tezamen voor ruim 90% afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overgang naar fossielvrij moet daarom zeer goed gepland en stapsgewijs ingevoerd worden, om leveringstekorten en enorme prijsschommelingen op de markt te voorkomen. Ondemocratische acties, zoals de rechtszaak van milieudefensie tegen Shell, zijn compleet in tegenstelling met een succesvolle transitie.

Aanleiding voor de oprichting van de stichting Democraten voor Duurzaamheid
De directe aanleiding was de rechtszaak van milieudefensie tegen Shell waarin geëist wordt dat Shell niet alleen zijn eigen CO2 uitstoot verlaagt, maar ook die van zijn klanten, en dat met maar liefst 45 procent (in 2030, t.o.v. 2019). Milieudefensie is door de rechter in het gelijk gesteld, maar er volgt een hoger beroep.

In deze zaak zitten twee aspecten besloten, het niet-democratische; een rechter beslist in een zaak die democratisch, dus door de regering, de 2e en 1e kamer besloten zou moeten worden, en dan niet voor één geselecteerd bedrijf, maar voor de gehele industrie. Het tweede aspect is een technische; namelijk dat een CO2 reductie zeker wenselijk is, maar dat een zo sterke reductie op zo korte termijn niet alleen niet haalbaar is vanuit kosten-oogpunt, maar ook technisch niet uitvoerbaar is.

De oprichters van Democraten voor Duurzaamheid, samen met een groepje vrienden en kennissen, zijn overtuigd dat groene activistische bewegingen klimaatdoelen stellen, en graag zouden willen opleggen aan de complete maatschappij, zonder dat onderzocht is of die doelen haalbaar zijn. Wij willen onderzoeken wat de haalbaarheid is van de vele mogelijke transitiemaatregelen, en ons passief dan wel actief mengen in deze, en mogelijk in andere, rechtszaken die milieudefensie en andere partijen voeren of gaan voeren.

Visie stichting Democraten voor Duurzaamheid
De stichting Democraten voor Duurzaamheid ziet een toekomst voor zich, waarin energie-voorziening, duurzaamheid, zorg voor milieu en klimaat in een doordachte transitie de maatschappij verandert. Dat betekent onder andere dat de energievoorziening op een gereguleerde en technisch mogelijke manier van fossiel- naar duurzaam en hernieuwbaar verschuift.

Daarbij komt nog het aspect dat met name reductie van CO2 uitstoot mondiaal is, dus iets dat wereldwijd moet worden gedaan en gecoördineerd. In ons kleine landje heeft ons relatief geringe energie-verbruik en daaraan gerelateerde CO2 uitstoot een minimaal effect. Zeker in vergelijking met opkomende landen in met name Azië, waarin grote bevolkingsgroepen een sterk toenemende welvaart kennen, met het daaraan gerelateerde toenemende energieverbruik en uitstoot.

Dit globale aspect kan zeker niet verwaarloosd worden; wanneer globaal onvoldoende de CO2 uitstoot gereduceerd wordt, heeft zelfs een reductie met 90% in Nederland geen zin. Wellicht moet de nadruk dan verschuiven van tegengaan van klimaatverandering naar maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen. Dus: realisme in plaats van idealisme.

De stichting Democraten voor Duurzaamheid is opgericht op 29 juli 2022


KvK-nummer: 87170809 , RSIN: 864224473