Financiën

Doneren

Voor een democratisch realistisch beleid voor
Duurzaamheid, Energie, Milieu en Klimaatbeleid

Financiën

Milieu-activistische organisaties in Nederland worden in ruime mate gesubsidieerd door de overheid en door goede-doelen organisaties. Met dat geld worden campagnes bekostigd en rechtszaken gevoerd, vaak zelfs tegen dezelfde overheid die hun financiert. Eén van de bekendste rechtszaken is de uitspraak in de Urgendazaak, waarin de Hoge Raad bevestigde dat de overheid veel te weinig doet om de Nederlandse burgers tegen klimaatverandering. Dit heeft geleid tot gigantische kosten waar slechts een zeer gering (als het al meetbaar is) positief effect voor klimaat of milieu tegenover staat. Denk aan (het gevolg van een andere rechtszaak) de "stikstofproblematiek" die nu al miljarden heeft gekost.

Stichting Democraten voor Duurzaamheid daarentegen is volledig afhankelijk van uw donaties, wij ontvangen geen subsidies.

De stichting is vanzelfsprekend een stichting zonder winstoogmerk, en de bestuursleden worden niet betaald (onbezoldigd heet dat in jargon). Toch hebben we financiën nodig, om de stichting draaiende te houden, de website te maken en te onderhouden, onderzoek uit te laten voeren en meer. Wanneer de stichting meer kapitaalkrachtig is, kunnen we ons ook mengen in rechtszaken op dit gebied, en in die rechtszaken de belangen van de gewone burger en het MKB beschermen.

Het startkapitaal kwam van de bestuursleden zelf, laat ook zien hoezeer wij begaan zijn met het lot van de energiegebruikers in Nederland!

Doneren

Wij willen graag de belangen van burgers en bedrijven behartigen, waar het gaat om de energietransitie met name, maar ook daar waar een overmatig klimaatactivisme kan leiden tot energie-armoede of hoge kosten.

Elk bedrag is natuurlijk welkom, wij stellen u voor om uw donatie van 5, 10, 20 of 50 euro over te maken:

Naam: Stichting Democraten voor Duurzaamheid
IBAN: NL19 ABNA 0113 4577 23

Als u graag een groter bedrag wilt doneren, kunt u ook contact met ons opnemen via e-mail: stichting@democratenvoorduurzaamheid.nl.

Onze Stichting "Democraten voor Duurzaamheid" heeft een ANBI-status. Daarmee zijn donaties aftrekbaar van de belasting, inkomstenbelasting voor particulieren, en vennootschapsbelasting voor bedrijven. Het RSIN nummer of de naam van de stichting zijn voldoende voor uw belastingaangifte.


KvK-nummer: 87170809 , RSIN: 864224473