Voor een democratisch realistisch beleid voor
Duurzaamheid, Energie, Milieu en Klimaatbeleid

Nieuws

Op deze pagina zal de stichting u informeren over actuele zaken.

8-11-2023

Persbericht van De Stichting over de energietransitie in de verkiezingsprogramma's.

De stichting heeft de programma's voor de 2e Kamerverkiezingen op 22-11-2023 beoordeeld op het terrein van de energietransitie
Direct naar het persbericht.

De stichting is ervan overtuigd dat veel politieke partijen een forse klimaatdoelstelling in hun partijprogramma opnemen, om zo snel mogelijk over te stappen van een economie die gebaseerd is op fossiele energie naar duurzame energie. Hoe lovenswaardig dit in principe ook is, er zijn grenzen aan wat technisch en economisch mogelijk is. Wij hebben de verkiezingsprogramma's van de belangrijkste partijen beoordeeld op haalbaarheid van de plannen voor de energietransitie. De resultaten van die analyse worden middels dit schrijven gecommuniceerd met de partijen zelf, met de media en pers en uiteindelijk met de kiezers.

Voor ons is het volgende essentieel:

  1. Leefbaar blijven van de samenleving zonder creatie van energietekorten en/of armoede;
  2. Realiteitsgehalte van de voorgenomen plannen.

Werkwijze
We beginnen met een aantal uitgangspunten, op basis van onder andere eerdere publicaties van de stichting (zie deze website).
Per partij maken we een analyse waarbij we de punten in de verkiezingsprogramma's vergelijken met deze uitgangspunten.
Op basis daarvan komen we tot een score per partij op de volgende aspecten:

  1. Technische haalbaarheid
  2. Economische kosten
  3. Bijdrage aan de energiearmoede.

In het persbericht worden gedetailleerde resultaten per partij gegeven, met samenvattingen (kort en langer) van hun standpunten en een toelichting op ons oordeel.

Resultaten
Grofweg zijn er een 4-tal categorieën waarin de verschillende partijen vallen, met natuurlijk een aantal die enigszins tussen categorieën in vallen.

De Ultieme dromers: Bij1, D66, GL/PvdA, PvdD.
Deze partijen willen niet alleen de klimaatdoelen van Parijs halen, maar willen de doelen zelfs aanscherpen. Zij gaan volledig voorbij aan het feit dat dat niet alleen heel veel geld kost, maar technisch gezien gewoon onmogelijk is, zeker omdat kernenergie niet als oplossing wordt gezien. De gevolgen zullen enorm zijn, met name in de winter zullen enorme energietekorten ontstaan, met grote kans op stroomuitval.

De Dromers: CU, Denk, NSC, SP, Volt, VVD.
Gaan ervan uit dat de klimaatdoelen van Parijs haalbaar zijn en zijn bereid daar zeer grote offers voor te doen. Offers die vooral van de gewone man en vrouw zullen komen.

De Realisten: BBB, BVNL, CDA, SGP, 50Plus.
Ook deze willen in principe de klimaatdoelen van Parijs halen, maar gaan uit van een evenwichtig beleid. Klimaatmaatregelen en snelheid van energietransitie moeten in evenwicht zijn met wat de kosten zijn voor de maatschappij en de technische mogelijkheden.

De Aanpassers: FvD, JA21, PVV.
Deze partijen vergelijken de opbrengst van het klimaatbeleid (0,0004 graad minder opwarming) met de kosten en besluiten om alleen te investeren in klimaatadaptatie.

Spreekt voor zich dat de Stichting aanbeveelt om niet op de Dromers of Ultieme Dromers te stemmen: Hun plannen zullen een gigantisch economisch offer betekenen voor alle Nederlanders. Daar tegenover staat slechts een (in het beste geval) zeer bescheiden vermindering van de temperatuurstijging. Mogelijk dat we over 10 of 20 jaar gaan horen dat het helemaal niets heeft opgeleverd....

Of u dan wilt stemmen op de Realisten of Aanpassers is natuurlijk aan u!

Wij zullen dit persbericht ook communiceren met de partijen zelf en met de media en pers.

Volledig persbericht over de energietransitie in de verkiezingsprogramma's.

28-10-2023 / 10-9-2023

Stichting Democraten voor Duurzaamheid gaat de verkiezingen volgen!

De stichting zal de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen voor de 2e kamerverkiezingen van 22 november beoordelen daar waar het gaat om hun plannen omtrent de energietransitie.

De stichting is ervan overtuigd dat veel politieke partijen forse doelstelling in hun partijprogramma opnemen, om zo snel mogelijk over te stappen van een economie die gebaseerd is op fossiele energie naar duurzame energie. Hoe lovenswaardig dit in principe ook is, er zijn grenzen aan wat technisch en economisch mogelijk is. Wij zullen alle programma's beoordelen op haalbaarheid van de plannen voor de energietransitie, en dit ook communiceren met de partijen zelf en met de media en pers.

Voordat we hiermee klaar zijn kunt u hieronder alvast alle verkiezingsprogramma's vinden: